Klub korzyści 5

 

 

Witamy w Klubie naszych wspólnych korzyści!

 

Piąta edycja programu Klub Korzyści to dla naszej firmy nie lada wyzwanie! Sprostać Państwa oczekiwaniom i uściślić naszą współpracę  tak,  żeby Państwo byli z nas zadowoleni, to prawdziwa misja!

Zaprezentowanie kolejnej edycji naszego programu lojalnościowego jest doskonałą okazją do podziękowania naszym Klientom za dobrą współpracę, zaufanie, zaangażowanie. Dziękujemy za udział w poprzedniej,  czwartej edycji Klubu Korzyści; gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do podjęcia kolejnych wyzwań wspólnie z Firmą Michałowski.

Jesteście Państwo motorem napędzającym wszystkie nasze działania; dzięki Państwa zaufaniu nasza firma rozwija się i dziś możemy powiedzieć, że wspólnie zrobiliśmy kolejny krok naprzód… Wymaga to od obu stron ciężkiej pracy i systematyczności.

Pragniemy, żeby zakupy w naszej firmie były dla Państwa przyjemnością. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić naszą ofertę z dumą prezentujemy : V Edycję programu lojalnościowego  Klub korzyści 

Zapraszamy do współpracy, bo nasz klub to Klub obustronnych Korzyści

 

Właściciele i Pracownicy Firmy Michałowski

 

 

pobierz katalog

 

 

Postanowienia ogólne

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu jest „FIRMA MICHAŁOWSKI” Henryk Michałowski Sp.J., 
    ul. Lwówecka 15, 62-045 Pniewy (Organizator)
2. Celem Programu jest zwiększenie sprzedaży produktów będących w ofercie sprzedaży
    Organizatora.
3. Regulamin określa zasady udziału w Programie Klub Korzyści.
4. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
    osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
    dokonujące u Organizatora zakupów towarów występujących w Katalogu  produktów.
    Promocja dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży
    detalicznej. Nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących hurtownie lub lokale 
    gastronmiczne.
5. Program przeprowadzany będzie w okresie od 15.09.2014 do 15.04.2015


Warunki Programu Klub Korzyści

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest prawidłowe wypełnienie kuponu 
    zgłoszeniowego, dostarczonego przez przedstawiciela handlowego Organizatora,
    akceptacja Regulaminu oraz przekazanie kuponu do Organizatora Programu najpóźniej do
    06.10.2014
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji kuponów zgłoszeniowych pod względem
    zgodności danych z dokumentami rejestracyjnymi Uczestnika.
3. Organizator doręczy Uczestnikowi katalog, w którym m.in. zamieszczony jest wykaz
    produktów promocyjnych, wykaz nagród wraz z obrotem, który należy wykonać, aby otrzymać   
    daną nagrodę, przy ściśle określonej formie płatności oraz druk zamówienia nagrody.


Zasady

1. W programie brany jest pod uwagę tylko i wyłącznie zakup towarów na fakturę VAT,
    płatność gotówką.
2. Za zakup towarów w okresie trwania promocji, na wartość przypisaną nagrodzie,
    Uczestnik otrzymuje wskazaną nagrodę.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów promocyjnych wynikający z 
    przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.


Odbiór nagród

1. Nagrodę można zamówić w następującym terminie: 4-15 maj 2015r.  po spełnieniu 
    następujących kryteriów:
    - dokonania zakupu towarów przypisanego wybranej nagrodzie,
    - przekazania wypełnionego druku zamówienia nagrody, przedstawicielowi handlowemu    
      Organizatora lub przesłania na adres firmy podany w pkt. 1 Regulaminu,
    - nie posiadanie wobec Organizatora przeterminowanych zobowiązań w zapłacie za towar 
      i opakowania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną o zbliżonej wartości 
    i parametrach.
3. Odbiór nagrody będzie możliwy za pośrednictwem przedstawicieli handlowych 
    Organizatora bądź w siedzibie firmy Organizatora, ul. Lwówecka 15, 62-045 Pniewy.

4. Po otrzymaniu przez Organizatora druku zamówienia nagrody, Uczestnik nie może 
    zmienić wybranej przez siebie nagrody.
5. Wszystkie druki zamówienia nagród muszą zostać złożone/przesłane  Organizatorowi 
    do dnia 15 maja 2015r. Po tym terminie prawo Uczestnika do nagrody przepada.


Reklamacje

1. Rozpatrzeniu reklamacji podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej 
    lub za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej (numer faxu 612936408, adres mailowy 
    arek@michalowski.com.pl.) do Organizatora Programu. W zgłoszeniu reklamacyjnym 
    Uczestnik powinien podać w precyzyjny sposób przyczynę reklamacji i wskazać czego 
    się domaga w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
2. Reklamacja dotycząca Programu może zostać zgłoszona w terminie 7 dni od dnia 
    ujawnienia okoliczności, na podstawie których złożono reklamację.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa nie dłużej niż 14 dni od chwili otrzymania przez 
    Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.

       
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Programu, jeżeli nie wpłynie to 
    na pogorszenie warunków uczestnictwa w programie.
3. Przystępując do Programu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
    osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją i realizacją Programu, 
    stosownie do przepisów określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
    osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stroną rozstrzygającą jest 
    Organizator.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2014

 

 

DOKUMENTY KLUBU

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl